| Bloggadress: pastorsblogg.blogspot.com | Svedjeholmskyrkans webbplats: svedjeholmskyrkan.se |

fredag 22 mars 2013

Att se det stora i det lilla.


Att se det stora i det lilla.

Allting har sin början i det lilla. Detta är en av livets och naturens stora hemligheter. Ibland vill vi hoppa över den enkla början, de små valen i nuet för att vi är så fokuserade på hur det skall bli längre fram. Men allting hänger ihop. Det jag sår idag kommer jag att skörda i morgon. Det jag låter bli att ta tag i nu kommer att möta mig längre fram på vägen. Det är de små valen som avgör hur våra liv ser ut, hur våra relationer är och hur den atmosfär som omger oss utformas. Atmosfären vi skapar runt oss genom våra attityder, ord och prioriteringar är den verklighet vi lever i. När jag för drygt 20 år sedan började jobba som pastor fick jag ett gott råd av en kollega. ”Kasta inte sten på någon annan, för längre fram på livets väg måste du böja dig för att plocka upp varje sten du kastat”.

På somrarna brukar vi vara ute i skärgården och segla. Eftersom jag är uppväxt i Ålands skärgård brukar vi ofta segla över Bottenviken och ner till min familj på Åland. För att komma fram måste man göra några långa dagsetapper och under lång tid ser man inte land. Då måste man lita på kompassen och hålla sig till den uppsatta kursen. En till synes liten kursändring i början av resan får stora konsekvenser längre fram. Så är det även i våra liv. Ibland är vi inte så noga med hur vi agerar idag, det är ju bara en vanlig dag, inget speciellt tycker vi. Men varje dag är viktig för resten av mitt liv. När vi kommer till olika brytpunkter i våra liv och ser tillbaka så kommer vi ofta fram till att förändringen inte kom plötsligt, utan sakta tillät vi olika saker att forma våra liv på gott och ont. En av de viktigaste lärdomar i mitt liv är sanningen om att varje dag är viktig för resten av mitt liv. När jag börjar göra mera av det som jag vill, än det som jag vet att jag bör, då börjar det gå utför. Jakobs säger i sitt brev att vår tunga är som ett roder. På samma sätt som stora fartyg styrs av ett litet roder är vår tunga det viktigaste styrmedlet för att hålla en stadig kurs ”hemåt” i våra liv.           

Ett vänligt ord kan göra under. Jag hörde en gång en man berätta om hur han på en resa köpt, en i hans tyckte, vacker klänning till sin fru. På baksidan av kvittot skrev han några fina rader om att han älskade henne och hur mycket hon betyder för honom. Klänningen såg han aldrig att hon använde men kvittot med de kärleksfulla orden ramade hon in. Där och då lärde han sig vad om betydde mest för henne. Ordspråksboken säger, milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Det fina med principerna i Guds rike är att alla kan vara med. Alla kan ta dem till sig och praktisera dem för att bygga livets väg mot ett evigt mål. Det bygger inte enbart på en teori utan på en relation och ett liv med en person, Jesus Kristus.             

När Jesus kom till jorden kom han som ett litet barn, född av en ung flicka som i enkel tro hade tagit emot ett ord från Gud som blev till liv inom henne. Denna enkla princip är fortfarande det sätt som Gud talar till oss och berör våra liv på. Det är även sättet vi berör varandra på. Guds ord är en säd som sås in i våra liv. På samma sätt är även våra ord en säd som ger en skörd. Att se det stora i det lilla är även kärnan i den gyllene regeln som Jesus gav oss. Allt vad ni vill att andra skall göra mot er skall ni göra mot dem. Välj därför att använda din mun och dina handlingar för att förmedla liv och välsignelse!

Bästa hälsningar!

Thomas Nordberg,

onsdag 5 december 2012

Advent - att förbereda sig för att ta emot Jesus!


Advent är en fantastisk tid på året. I det kompakta mörkret som råder under denna tid på året får vi tända ljus och pynta våra hem med julstjärnor, aventsstakar och allehanda ljusproklamationer mot mörkret. Jesus är det stora ljuset som kom till världen för att lysa upp vårt mörker. Hans ljus bröt syndens och mörkrets makt en gång för alla. Låt oss hålla fast vi de goda traditioner vi fått i arv från tidigare generationer. Låt oss proklamera ljusets seger över mörkret i Jesu namn. Det finns en underbar psalm vi sjunger vi advent och som lyfter fram budskapet på ett lyande sätt:)
Välkommen att fira gudstjänst i kyrkan!
Var välsignad i Advent!  
 
DSC_2303.JPGGå, Sion, din konung att möta, 
    Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud:
    Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.
Han kommer från eviga fröjder,
han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser
och lägges på strå i ett stall.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.

DSC_2304.JPG                                                                  
Han kommer till jorden att brina
ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte
och föra rättfärdighet fram.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.


Han kommer ur graven med byte,
och skuggornas boning blir ljus,
och gravarans slumrare väckas
till liv utur seklernas grus.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.


Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredag 16 november 2012

På resande fot i AsienPå resande fot i Asien!
Det är en stor förmån för mig som pastor att få åka ut till andra länder och predika och undervisa om Jesus. I bland åker jag ensam och ibland med team från församlingen. Det finns så stora folkgrupper som aldrig hört om Jesus. Under denna resa har jag besökt Thailand med mindre än 2% kristna av en befolkning på 69,5 milj och Indien med ca. 2,5 % kristna av en befolkning på 1241 milj. Som du förstår så är skörden stor! Därför ar det så fantastiskt att få vara med och predika och träna människor som i sin tur går ut och predikar evangeliet. Vi får aldrig glömma missionsbefallningen. Vi får inte bli så upptagna med vårt eget att vi åtsidosätter vår förmåga och möjlighet att beröra och predika för de som inte har samma möjligheter som vi att gå till kyrkan varja söndag. Gud har välsignat oss med så mycket genom åren. De flesta har lyssnat till 1000 tals predikningar och har massor att dela till andra. Vi har ekonomiska möjligheter så vi kan vara med och ge, be , gå. Alla kan göra något.
Speciellt berörd blev jag av att upptäcka bristen av Kristen tro och kyrkobyggnader i Thailand. Ett land svensken älskar att åka till men sällan talar vi om behovet av mission där. Vår älsta dotter Ester skall jobba som volontär på en kristen skola i Prachuap i nio månader. Ett fantastiskt arbete som startade av en svensk missionär lars Lornér för ca. 30 år sedan. I dag finns det en karismatisk kyrka, skola med mer än 1000 barn, de flesta från buddistiska hem, samt en bibelskola på området. Träffade pastorn i kyrkan och han talade varmt om Birger Skoglunds tidigare besök där. Ser fram emot att få komma tillbaka och dela evangeliet. Be för A

Att leva inifrån och ut


Kära vän!                                                                                                                                                                               
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Joh. 7:37-38.

Att leva inifrån och ut.                                                                                                                                                      
Vi är alla skapade med en hunger i våra liv. Hunger efter att erövra och utvecklas, hunger efter kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse. Den störta hunger finns i djupet av våra hjärtan. Det är hungern efter Guds närvaro och bekräftelse på att han älskar oss. När hungern missriktas föder den synd. Den missriktade hungern förde synden in i världen genom Adam och Eva. Jesus kom som livets bröd, för att ge sig själv till lösen från synden. Saliga är de som hungrar och törstar, de skall bli mättade. Genom att äta av Kristus brödet får vi del av hans liv och försoningsverk på korset. Detta påminns vi om i nattvarden. Herren kallar oss att mättas av hans goda, att inte dricka ur världens usla brunnar utan istället komma till honom som har det levande vattnet. Hela vår omgivning och våra dagliga omständigheter försöker styra inriktningen på våra liv. Herren kallar oss att leva på ett annat sätt, inifrån ut, inte utifrån in. I vårt inre finns en ström från Gud genom Anden, ett överflödande liv. Genom den strömmen får vi tillgång till himmelens resurser, till överflödande glädje mitt i livets omständigheter. Genom den strömmen av liv kan vi glädjas i Herren, inte i omständigheterna. För att klara detta och behålla trons vila och glädje behöver vi lära känna Gud, vem han är och vad han vill med oss. Inte bara vad han kan göra för oss, eller vad vi skall göra för honom. Bara hos Gud kan vår själ få ro och frid. Detta kommer att bli allt viktigare ju längre tiden går. Om inte Gud får fylla vår inre hunger kommer andra erbjudanden såsom yoga och annat att ta Guds plats, även i kyrkorna. Bibeln lovar oss inte att världen skall bli bättre, snarare tvärt om. Att fira gudstjänst och helga sabbatdagen, fira högtiderna, hålla vår dagliga andakt är några av de redskap som hjälper oss att skapa goda vanor där Gud blir en del av vår vardag. När han finns med i livets båt kan vi vara trygga på färden mot vårt hemland himlen. När vår inre hunger blir mättad kan vi hjälpa andra att finna Gud. Då kan vi älska vår nästa som oss själva. Allt börjar med Gud, han älskade oss först. Det som blir synligt börjar först i det osynliga. Det vi har inom oss kommer ut. Låt oss fortsätta hungra och törsta efter mer av Gud!       
Det bästa ligger framför det bästa har vi kvar!

Med bästa hälsningar,
Thomas och Maria Nordberg, pastorspar.

torsdag 3 maj 2012

Nytt Hopp

Det är härligt att få dela det hopp vi har i Jesus Kristus. Varje vår i början av maj brukar vi ha en vecka då vi gör utåtriktade event för att bjuda in människor till kyrkan och skapa nya kontakter. Det är roligt att se hur vår vission att vara "en kyrka nära dig" mer och mer blir en verklighet. Församlingen är Jesus Kristi kropp på jorden som har fått uppdraget att fortsätta göra och vara allt det Jesus gjorde och var då han gick här på jorden. Behovet av en frälsare och räddare är lika stort nu som då. Utan en levnade kontakt med personen Jesus så är livet tomt. Detta är varför vi finns till. Du som läser detta kanske har behov som behöver bli mötta. Tveka inte att kontakta oss. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa dig. Jesus bryr sig om dig och det vill vi också göra! Ha en välsignad dag!   

onsdag 4 april 2012

Påsken - Korset - Livet

Påskhelgen 2012
Påsken är en av de stora högtiderna vi firar i Sverige. För oss här i norr är vi glada att våren är på väg men samtidigt finns det ett större syfte med påsken. En hälsning och påminnelse om förlåtelse och försoning. En påminnelse om att Gud valt att älska och förlåta oss trots vad vi gjort. Påskens budskap om Jesus som dör på korset för våra synders skull och uppstår igen är en kärlekshandling och en inbjudan från Gud själv att han vill ha gemenskap med dig. Under påskhelgen vill jag inbjuda dig att komma till Svedjeholmskyrkan för att ta del av Påskens budskap.


Välkommen!

Mvh. Thomas Nordberg, pastor

torsdag 23 februari 2012

Vårsolen kommer med nytt liv.

Kära vänner!
Nu har vårsolen börjat värma och taken börjat droppa även här i norrland. Det är en härlig tid då mörkret släpper sitt grepp och ljuset vinner för varje dag. Det är precis det som händer i våra liv när vi följer Jesus. Vi går från mörker till ljus när vi tar emot Jesus. Sedan är vår livsvandrig en vandring mot ljuset. Ibland kan solen skymmas men den finns där och ger oss och hopp. Ibland när det ser mörkt ut behöver vi någon som påminner oss om sanningen i Jesus Kristus. Den här våren har vi som tema Apg 2:42. "Dessa höll fast vi apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna". Det är viktigt att ha något att hålla fast vid i våra liv. Något fast och stadigt som håller i livets olika skiftningar. Följ gärna med undervisningen på gudstjänsterna under våren. Det går även att lyssna och se via hemsidan. Församlingen är Guds hemlighet som uppenbarades med Jesus. I våra vardagsliv finns inget som är så viktigt för oss som kristna som församlingen. Genom alla tider och skiftningar har Guds församling stått fast. Som pastor får man vara med både på bröllop, barnvälsignelser och begravningar. Mitt i allt detta finns Jesus och framträder på ett underbart sätt genom församlingen och betjänar människor. Är du inte med i en församlig eller har glidit ifrån, välkommen tillbaka! Det bästa ligger framför, det bästa har vi kvar.
Vinter bröllopp Sara och Erik Sidenek

Begravning av broder Trorsten Norgren

Utsikt från mitt kontor i kyrkan

Gud välsigna dig!
pastor Thomas